สุนัขไทยหลังอาน

ชมรมสาร้งสรรค์- Creative Thai Dog Clubกระดานสนทนา-Thai/English TRD ForumMore Gallery- ภาพเพิ่มเติมNoppakao TRD

Th.Ch.DeeBook of NPKDay 1Th. Ch DowDaeng of NPK

Thailand ChampionThailand Champion

ภูคำ-PoohKamBlack Stud-พ่อพันธุ์สีดำRed BitchSaiSawad

Key chainFawn femaleDam: Th.Ch. Aroonchaiแม่พันธุ์

Noppakao TRDNoppakao TRDNoppakao TRDNoppakao TRDNoppakao TRDNoppakao TRD

ภาพรวม

สีนิล - SiNinโกเมน - Komane the red stud

ภูคำ-PoohKamอรุณฉาย แม่พันธุ์- AroonChai a blue bitch

Brindle bitch - แม่พันธุ์ลายเสือChampion Blue bitch - แม่พันธุ์แชมป์สีสวาด

นาเงิน-NaNgernBlue stud

Fawn bitch - แม่พันธุ์สีกลีบบัว

Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thairidgeback, TRD, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn, สุนัขไทยหลังอาน, หมาไทยหลังอาน, หมาไทย, สุนัขไทย, หลังอาน, ลูกหมา, หลังอาน, สัตว์เลี้ยง